آروین صنعت اصفهان

ماشین مات ضربه ای

آروین صنعت اصفهان

مشاهده

مدل‌های مختلف مات ضربه‌ای

دستگاه مات ضربه‌ای در دو نوع معمولی و CNC به بازار عرضه شده است.

مات ضربه CNC

تخت، دامله و سه‌گوش، تمام اتوماتیک

مات ضربه‌ای CNC

مات ضربه معمولی

تخت، دامله و سه‌گوش، نیمه اتوماتیک

مات ضربه‌ای معمولی